PÅ VEI – en privat jordmortjeneste for deg som ønsker tid, tilgjengelighet og trygghet
Ultralyd
Ultralydtilbudet vårt vil blandt annet være den ordinære screeningen i svangerskapsuke 17-20, hvor en anslår en termin og går gjennom barnets fysiologi og morkakens plassering. Enkle utralydvisninger kan den gravide få gjennom hele svangerskapet, dette gjelder også 3D-ultralyd, som gir mulighet for gode og personlige bilder (spesielt fra 25. svangerskapsuke). Det vil være mulig å få kopiert bildene på CD.
 

“Et barn er en gave, og dets verdi kan ikke måles noe annet sted enn i hjertet.”
Theresa Ann Hunt