PÅ VEI – en privat jordmortjeneste for deg som ønsker tid, tilgjengelighet og trygghet

På grunn av sykdom og omstrukturering av bedriften tar vi ikke lengre timebestillinger. Vi beklager dette.

 

Velkommen

På vei er en privatisert helsetjeneste der vi ønsker å tilby en unik og individuelt tilpasset tjeneste til kvinner og deres partner/familie. Med bakgrunn i vår erfaring og kompetanse ønsker vi å gi et tilbud som ikke er begrenset, men gir rom for at brukeren selv kan velge.

På vei er i første omgang et tilbud til den gravide, partner/famile og spedbarn, men vi vil være lydhør for ønsker og tilpasse tilbudet etter behov.

En jordmor skal styrke, støtte, veilede og bistå kvinnen og familien gjennom den normale fysiologiske prosessen et svangerskap er.

Vi vil at den gravide skal møtes med et engasjement, kunnskap og varme. Vi ønsker å bruke vår kunnskap og erfaring for å gi de gravide; Trygghet, tid og tilgjengelighet gjennom svangerskap, til fødsel og videre i livet.

Jordmormodellen er basert på at svangerskap, fødsel, barseltid og amming forståes som normae fysiologiske prosesser som hører til naturlige begivenheter i kvinnens liv. Å være gravid og føde barn anerkjennes som en helhetlig sosial, emosjonell, åndelig, kulturell og biologisk prosess. En jordmor som praktiserer i forståelse med denne filosofien styrker, støtter, veileder og bistår kvinnen og familien gjennom denne prosessen og praktiserer i samarbeid med kvinnen/partner/familie.

Med vårt tilbud ønsker vi å gi den gravide mulighet til å velge en svangerskapsomsorg med bedre kontinuitet og innflytelse på oppfølging i eget svangerskap.

Gravide har ulikt ståsted og informasjonsbehov, og sammen med kunden vil vi kartlegge og identifisere aktuell behov som utgangspunkt for videre oppfølging i svangerskapet. Vi vil gjennom dette bidra til å gi en så positiv opplevelse som mulig til den gravide og hennes familie, gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Gjennom å styrke kvinnen, og familiens egne ressurser, ønsker vi å bidra til positive familierelasjoner på vei inn i en ny livssituasjon.

 

“Et barn er en gave, og dets verdi kan ikke måles noe annet sted enn i hjertet.”
Theresa Ann Hunt